ติดต่อสอบถาม [Ask Guru]

ติดต่อสอบถาม คณาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

PLEASE FULL FILL THIS FORM OR USING INFORMATION ON THE RIGHT

FIND US ON THE MAP

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Are You Human?
one+1=? 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

เลขที่ 50 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0-2942-8777

info@marketingKASET.com